Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vurdering af din uddannelsesparathed

Er du elev i en specialskole, så skal din UU-vejleder og din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker.
Opdateret 04.10.2021

Uddannelsesparathed

Hvis du som elev fra specialskolen forlader 9. og 10. klasse og søger en ordinær ungdomsuddannelse, skal din UU-vejleder i samarbejde med din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Det er lærerne, der i første omgang vurderer dine faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre ungdomsuddannelsen, hvorefter UU-vejlederen kommer med en helhedsvurdering.

I vurderingen indgår dine standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen.

Hvis dine lærere vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, og din UU-vejleder er enig, kan du bede om at få en ny vurdering af den uddannelsesinstitution, du har søgt optagelse på. Det vil i praksis sige, at du skal til en optagelsesprøve og/eller en samtale. Denne vurdering træder i stedet for den første.

Hvis du ikke anses for at være uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der hjælper dig videre. Du kan f.eks. søge om en STU.