Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 9. klasse

I 9. klasse får vejledningen meget fokus på elevernes overgang til ungdomsuddannelserne. Frivillig Brobygning, Uddannelsestræf, Kollektiv Vejledning og Åbent Hus er en hjælp på vej mod et valg af ungdomsuddannelse.
Opdateret 11.05.2022

Det 9. skoleår er det sidste år i grundskolen, og for mange elever også dét år, hvor der tages en beslutning om valg af ungdomsuddannelse - læs om Tilmelding til en Ungdomsuddannelse og Uddannelsesplan her. Alle elever i 9. klasse modtager i den forbindelse kollektiv vejledning. Vejledningen vil i første halvdel af skoleåret blandt andet have fokus på emnet 'Job og arbejdsmarkedet'. Den kollektive vejledning vil derfor handle om at give eleverne arbejdsmarkedskendskab, lære dem at skrive et CV og informere om fritidsjob. I efteråret skal eleverne desuden i erhvervspraktik efter eget valg, og deltage i en aktivitet, der hedder 'Speedinterview', hvor de møder unge fra de forskellige ungdomsuddannelser. Information om digitale hjælpemidler - herunder UG.dk, eVejledningen og optagelse.dk - uddannelsesparathed, studievalgsportfolio, tilmelding til ungdomsuddannelserne o.lign. indgår også i årets kollektive vejledning. Derudover tilbydes både elev og forældre at deltage i forskellige uddannelsesrelevante arrangementer.

Forældreorienteringsarrangement - Uddannelsestræf

I efteråret inviteres alle elever sammen med forældre til et Uddannelsestræf, hvor alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet præsenterer deres uddannelser, og hvor de lokale tiendeklasses skoler har mulighed for at vise, hvad de hver især tilbyder med deres 10. skoleår. 

Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til hæftet Ungdomsuddannelser Sønderborg 2022 hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet.

Frivillig Brobygning til ungdomsuddannelserne

For gruppen af uafklarede elever er det muligt at komme i brobygning i uge 39 og 40. Her er man på én ungdomsuddannelse i en hel uge, eventuelt på to forskellige i løbet af to uger. Hvor man på introduktionskurset i 8. klasse besøgte forskellige ungdomsuddannelser på en uge, kommer man i brobygningen i 9. klasse mere i dybden med én eller to uddannelser. Brobygningen i 9. klasse er frivillig, men anbefales i høj grad til ikke-uddannelsesparate elever og til meget uafklarede elever.

Forældremøde på skolen

På nogle skoler deltager UU-vejlederen ved forældremødet i 9. klasse, hvis skolen ønsker dette, hvis UU-vejlederen har mulighed for at deltage og hvis det giver mening i forhold til dagsorden ved forældremødet. Informationsmateriale fra forældremøde: PowerPoint - forældremøde i 9. klasse

Åbent Hus på ungdomsuddannelserne

I løbet af januar holder alle ungdomsuddannelserne i lokalområdet Åbent Hus hvor elever og forældre inviteres med. Bag på årets uddannelseshæfte "Ungdomsuddannelser Sønderborg 2022" vil der være en oversigt over alle Åbent Hus arrangementer - datoer, adresser, m.v.

Uddannelsesparathedsvurdering

Skoler, hvor UU står for vejledningen, skal senest 1. december og igen ultimo maj have overført eller indtastet standpunktskaraktererne (eller vurderingen af de faglige forudsætninger ved karakterfrie skoler) til www.optagelse.dk. Desuden skal skolen ajourføre oplysningerne om elevens personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for alle tre kategorier af ungdomsuddannelser, uanset elevens uddannelsesønske. Parathedsvurderingen kan falde forskelligt ud alt efter om den unge ønsker en erhvervsuddannelse og EUX, en 2-årig eller 3-årig gymnasial ungdomsuddannelse.

Det er skolen eller lærerne, der påbegynder denne proces. Efterfølgende inddrages UU-vejlederen - både ved 1. og 2. vurdering. UU-vejlederen helhedsvurderer de elever som skolen har vurderet ikke-uddannelsesparate. Herefter skal skolen give forældre og elev skriftlig besked om vurderingen. 

Når UU-vejlederen har afsluttet helhedsvurderingen af de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, indkalder skolen til en skole-hjem-samtale - uddannelsessamtalen - der specifikt drejer sig om elevens uddannelsesparathedsvurdering, om det videre forløb og om den indsats, der skal sættes i værk med henblik på at gøre den unge parat til uddannelse.

Ved uddannelsessamtalen deltager elev, forældre, skole og UU-vejlederen, og alle parter har et fælles ansvar for, at aftaler og indsatser overholdes og følges. 

I kan læse mere om selve parathedsvurderingens indhold her og finde info om emnet på UddannelsesGuiden her.

Hvis elev og forældre har brug for mere vejledning, kan eVejledningen - der er landets digitale vejledningsplatform - også hjælpe. eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Servicen har åben dag, aften og weekend. På platformen svarer vejledere på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. De kan også hjælpe elever og forældre med at få overblik over og idéer til uddannelsesvalg. 

Kontakt eVejledning på Skype, mail, chat eller telefon: eVejledning

ny_evejledning.jpg

Vejledning af de foreløbigt ikke-uddannelsesparate

De elever der i 8. klasse blev vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate vil i 9. klasse modtage individuel vejledning og/eller gruppevejledning af UU-vejlederen. Indsatsen for at gøre de unge uddannelsesparate forgår i tæt samarbejde med skolen og forældrene. Vi anbefaler at alle ikke-uddannelsesparate elever fra 8. klasse, i 9.klasse vælger mindst én uge i brobygning på en ungdomsuddannelse (uge 39/40). Det er også muligt for uddannelsesparate elever i 8. klasse at komme i brobygning i efteråret i 9. klasse, hvis de er uafklarede.

brobygning_9.jpg