Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 8. klasse på specialskole og i specialklasse

I 8. klasse starter UU-vejlederen langsomt op med samtaler omkring den enkelte elevs fremtids- og uddannelsesmuligheder.
Opdateret 04.10.2021

Vejledningen i specialklasser og på specialskoler tager udgangspunkt i elevens funktionsniveau. Det betyder, at vejledningen er individuelt tilpasset den enkelte elev. UU-vejlederen orienterer også generelt om uddannelsessystemet, og viser eleverne, hvor på internettet de kan få hjælp til valg af ungdomsuddannelse og svar på deres spørgsmål - blandt andet på Uddannelsesguiden

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

I 8 klasse bliver eleverne for første gang i deres skoletid uddannelsesparathedsvurderet. Senest 1. december og igen i starten af juni får alle elever vurderet deres uddannelsesparathed. Det er skolens lærere, der starter processen, og UU-vejlederen, der efterfølgende afslutter den ved at helhedsvurdere de elever der er ikke-uddannelsesparate.

Hvis en elev ikke er parat til uddannelse, samarbejder UU-vejlederen med elev, forældre, skole og PPR om en alternativ plan. Der er ungdomsuddannelser til alle uanset funktionsniveau.

Plan for fremtiden

Allerede i 8. klasse påbegynder elev, forældre, skole, PPR og UU-vejlederen et samarbejde omkring en plan for fremtiden. Dette foregår blandt andet ved skole-hjem-samtaler, der afholdes to gange om året i foråret og efteråret samt ved møder efter behov. Samarbejdet omkring planen er en fortløbende proces, der tilpasses elevens sociale, personlige og faglige kompetencer.

Praktik

I 8. klasse er der også mulighed for at komme i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed. Kontakt evt. UU-vejlederen for at få flere oplysninger.