Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 8. klasse

UU-vejlederen kigger forbi i 8. klasse, og fortæller om ungdomsuddannelserne og elevernes muligheder for selv at undersøge mere. På introduktionskurserne besøger eleverne forskellige ungdomsuddannelser.
Opdateret 04.03.2022

I 8. klasse orienterer UU-vejlederen blandt andet om uddannelsessystemet og viser eleverne, hvor på internettet de kan få hjælp til valg af ungdomsuddannelse og svar på deres spørgsmål - Uddannelsesguiden. Den kollektive vejledning i 8. klasse foregår ude på den enkelte skole og kommer også til at handle om egne styrker og talent.

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

I 8 klasse bliver eleverne for første gang i deres skoletid uddannelsesparathedsvurderet. Senest 1. december og igen primo juni får alle elever vurderet deres uddannelsesparathed, hvorefter nogle elever - de foreløbigt ikke-uddannelsesparate - vil få en større tilknytning til UU-vejlederen. Det er skolens lærere, der starter processen, og UU-vejlederen, der efterfølgende afslutter den ved at helhedsvurdere de elever der er ikke-uddannelsesparate. Herefter skal skolen give forældre og elev skriftlig besked om vurderingen. De ikke-uddannelsesparate elever vil minimum få én individuel samtale eller gruppevejledning med vejlederen i løbet af 8. skoleår.

Når UU-vejlederen har afsluttet helhedsvurderingen af de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, indkalder skolen til en skole-hjem-samtale - uddannelsessamtalen - der specifikt drejer sig om elevens uddannelsesparathedsvurdering, om det videre forløb og om den indsats, der skal sættes i værk med henblik på at gøre den unge parat til uddannelse.

Ved uddannelsessamtalen deltager elev, forældre, skole og UU-vejlederen, og alle parter har et fælles ansvar for, at aftaler og indsatser overholdes og følges. 

Forældremøde på skolen

UU-vejlederen deltager ved det første forældremøde i 8. klasse. Her informeres om de kommende vejledningsaktiviteter i 8.-10. klasse, og om uddannelsesparathed og adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Informationsmateriale fra forældremøde: Powerpoint - forældremøde i 8. klasse og Powerpoint - forældremøde i 8. klasse friskoler

Forældreorienteringsarrangement - Uddannelsestræf

I efteråret inviteres alle elever sammen med forældre til et Uddannelsestræf, hvor alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet præsenterer deres uddannelser, og hvor de lokale tiendeklasses skoler har mulighed for at vise, hvad de hver især tilbyder med deres 10. skoleår. Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til hæftet ”Ungdomsuddannelser Sønderborg 2022”, hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet.

Introduktionskursus

I 8. klasse skal eleverne på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er et 5-dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Sønderborg, Gråsten og Åbenrå. Introduktionskurset skal give eleverne en bredere viden om ungdomsuddannelserne, så de kan tage et mere nuanceret valg efter 9. eller 10. klasse.

Eleverne kommer sammen med deres lærer klassevis rundt og ser de forskellige uddannelsesmuligheder i løbet af en uge. Den enkelte UU-vejleder informerer om ugens indhold, tidspunkt, sted m.v. i samarbejde med klasselæreren i løbet af skoleåret. Introduktionskurset finder sted i løbet af februar og marts 2022 - læs mere her

Introduktionskurser Sønderborg 2022

Uddannelse & Job i folkeskolen - udgangspunktet for den kollektive vejledning

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne i folkeskolen og udgangspunktet i den kollektive vejledning. Lærerne og vejlederne skal i Uddannelse og Job i folkeskolens ældste klasser blandt andet udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg og give dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv. Uddannelse og Job skal også give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til. Læs mere om 'Uddannelse og Job' her.

uu8.jpg

Som led i emnet Uddannelse og Job, er der i 8. klasserne i folkeskolerne i Sønderborg Kommune fokus på "Personlig profil og talent". Det betyder, at eleverne blandt andet kommer til at lære om egne styrker og talent, og på Introduktionskurserne får en fornemmelse af, hvor de kan få disse styrker og talenter i spil. Derudover bliver de introduceret til Studievalgsportfolioen.