Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 7. klasse på specialskole og i specialklasse

I 7. klasse bliver eleverne for første gang introduceret til UU-vejlederen.
Opdateret 26.08.2021

I 7. klasse møder eleverne deres UU-vejleder for første gang. Vejlederen vil fortælle om uddannelsessystemet, bredt om ungdomsuddannelserne og kort orientere om vejledningsaktiviteter i de kommende år.

I nogle tilfælde kan det være, at eleverne først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. UU-vejleder og klasselærer planlægger det første møde i fællesskab.

UU-vejlederen deltager i den sidste skole-hjem-samtale i foråret i 7. klasse. 

Praktik

Fra 7. klasse findes der muligheder for at komme i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed. Kontakt evt. UU-vejlederen for at få flere oplysninger.