Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 7. klasse

I 7. klasse møder eleverne deres UU-vejleder for første gang. Enten i forbindelse med den kollektive vejledning eller når de deltager i "Uddannelse og Job".
Opdateret 04.03.2022

I 7. klasse møder eleverne deres UU-vejleder for første gang. Vejlederen vil fortælle om uddannelsessystemet, bredt om ungdomsuddannelserne og kort orientere om vejledningsaktiviteter i de kommende år.

I nogle tilfælde kan det være, at eleverne først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. UU-vejleder og klasselærer planlægger det første møde i fællesskab.

uddannelse_og_job_kursus_0.jpg

Kollektiv vejledning i folkeskolen

'Uddannelse og Job' er et obligatorisk emne i folkeskolen. Lærerne og UU-vejlederne skal i 'Uddannelse og Job' i folkeskolens ældste klasser blandt andet udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg og give dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv. 'Uddannelse og Job' skal også give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til. Læs mere om 'Uddannelse og Job' her.

Som led i emnet 'Uddannelse og Job' er der i 7. klasserne i folkeskolerne i Sønderborg Kommune fokus på "Erhvervskendskab". Det betyder, at eleverne blandt andet kommer på virksomhedsbesøg - en aktivitet der hedder "Oplev en virksomhed". Derudover deltager de i det digitale spil Educatia, der giver en større viden om og forståelse for erhvervsuddannelserne og de deraf følgende jobmuligheder.