Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

UU-Sønderborg - Organisering, formål og kerneopgave

UU-Sønderborg er en del af Ungecenteret, der igen hører under forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed. UU's vejledere tilstræber at den unge og vedkommendes uddannelsesmål, drømme og muligheder altid er i fokus.
Opdateret 24.06.2021

Organisering

Organisatorisk er Ungdommens Uddannelsesvejledning en del af Ungecenteret, der har til huse på Ørstedsgade 53 i Sønderborg. Ungecenteret hører under forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed.

I Ungecenteret understøtter vi de unge i troen på at kunne mestre eget liv.

Formål

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7.- 9. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever fra og med 8. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse.

Der er en tæt kobling imellem den vejledning som de unge får i skolens 7.-9./10. klasse, og den undervisning eleverne modtager i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (emu.dk), hvor eleverne forberedes til det forestående uddannelsesvalg.

UU varetager også vejledning af unge uden for skolen, og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Vejledningen af 15-17-årige unge sker i forbindelse med den løbende revision af den unges uddannelsesplan/KUI-plan. Vejledningen af 18-24-årige unge tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats. UU kan yderligere på initiativ fra jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg.

Derudover foretager UU målgruppevurdering af unge, der ønsker at starte på et alternativt uddannelsesforløb:

  • Unge, der ønsker at starte på FGU - Forberedende Grunduddannelse
  • Unge, der ønsker at starte på STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er for unge med særlige behov. UU foretager en vurdering af, om den unge er i målgruppen til STU, og afgiver på den baggrund en indstilling til kommunalbestyrelsen.

Kerneopgave

Set ud fra en helhedsorienteret tilgang er kerneopgaven i UU-Sønderborg at udfordre, understøtte og motivere den unge til at træffe et valg, der sigter mod påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Vi tilstræber at lade kerneopgaven være den røde tråd i vores arbejde, så den unge altid forbliver i fokus.