Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsespligt for de 15-17-årige

Selvom du er færdig med 9. klasse, skal du stadig være i gang med en uddannelse, et arbejde eller en anden aktivitet, der har retning mod en uddannelse.
Opdateret 25.03.2020

15-17-årige har uddannelsespligt. Det betyder, at når du er færdig med grundskolen, det vil sige 9. klasse, har du fortsat pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Hvis du derfor ikke er i gang med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, findes der en række andre forløb og aktiviteter, du kan gå i gang med og stadig opfylde din uddannelsespligt. 

Det kan fx. være:

 • 10. klasse
 • eud10
 • efterskole
 • ungdomsskole
 • fri fagskole
 • folkehøjskole
 • musikalsk grundkursus
 • uddannelsen til fisker
 • ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
 • forberedende grunduddannelse (FGU)
 • erhvervsarbejde (mindst 20 timer om ugen)

Din UU-vejleder hjælper dig med at finde rundt i de mange muligheder. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, hvordan du vælger at opfylde din uddannelsespligt indtil du er 18 år.

Det er vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for dig. Planen skal altid være opdateret - sker der ændringer i dit uddannelsesønske eller i dine aktiviteter, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem dig, dine forældre og UU-vejlederen. Overholder du ikke uddannelsespligten, kan kommunen bestemme, at ungeydelsen skal stoppe. Læs mere om uddannelsespligt her.

Fritagelse fra uddannelsespligten

Du kan midlertidigt fritages fra denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer:

"§ 7. Kommunalbestyrelsen kan efter inddragelse af forældremyndighedens indehaver fritage unge fra pligten efter § 1, stk. 1, hvis kommunen konkret vurderer, at den unge som følge af sygdom, handicap eller væsentlige sociale problemer midlertidigt eller permanent ikke er i stand til at opfylde pligten efter § 1, stk. 1, jf. §§ 2-6." (Bendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet - www.retsinformation.dk.)