Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesplan for unge under 25 år

Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan. Man har automatisk en uddannelsesplan, hvis man går direkte fra grundskolen videre på en ungdomsuddannelse. Når man er færdig med 9. eller 10. klasse og ikke går direkte videre i en ungdomsuddannelse eller hvis man falder fra en ungdomsuddannelse, skal man med hjælp fra sin UU-vejleder udfylde en uddannelsesplan - også kaldet en KUI-plan.
Opdateret 12.06.2022

Uddannelsesplanen påbegyndes i 9. klasse og følger dig indtil du er fyldt 25 år eller har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, som eksempelvis en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. Hvis du fortsætter direkte fra 9. eller 10. klasse i en ungdomsuddannelse, er uddannelsesplanen som hovedregel det samme som din ansøgning på www.optagelse.dk.

Hvis du ikke går i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse eller dropper ud af 10. klasse eller en ungdomsuddannelse, skal du have udfyldt en uddannelsesplan - en KUI-plan. Ofte er det din UU-vejleder, der starter planen op sammen med dig. Senere kan det være en kontaktperson, en sagsbehandler eller en anden medarbejder i kommunen - som en del af Den Kommunale Ungeindsats - KUI - der har ansvaret for planen. Uddannelsesplanen er det værktøj som Den Kommunale Ungeindsats bruger i samarbejde med dig til at samle alle relevante informationer, så de kan hjælpe dig bedst muligt på vej. Det er forskelligt, hvad uddannelsesplanen skal indeholde alt efter, om du er vurderet uddannelsesparat, ikke-uddannelsesparat eller om du kommer fra et afbrudt uddannelsesforløb eller jobforløb. 

Din uddannelsesplan skal afspejle dine erfaringer, ønsker og behov lige nu og her samt indeholde dine overvejelser, valg og mål for din fremtid. Derfor skal den løbende revideres, når der sker ændringer i dine planer, aktiviteter og fremtidsønsker.

15-17 årige, der har afsluttet grundskolen, har pligt til at være i uddannelse, job eller deltage i aktiviteter, der gør dig klar til at tage en ungdomsuddannelse. Som udgangspunkt overholder du uddannelsespligten, når du overholder din uddannelsesplan, som du lavede i grundskolen. Hvis du dropper ud af en ungdomsuddannelse eller ikke følger din uddannelsesplan, er det vigtigt, at du kontakter din UU-vejleder eller UU-Sønderborg så vi sammen med dig og dine forældre kan lave en ny uddannelsesplan. Hvis det vurderes, at du ikke opfylder din uddannelsespligt, kan det betyde, at dine forældre ikke modtager ungeydelsen. Dette gælder, indtil du fylder 18 år i henhold til uddannelsespligten.

To unge fyre