Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesparathed for de 15-17-årige

Går du direkte fra 9. eller 10. klasse og over i en ungdomsuddannelse, skal du erklæres uddannelsesparat af din vejleder og skole. Hvis du er parat, og derudover opfylder alle optagelseskrav, har du direkte adgang til din ungdomsuddannelse. Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, gælder der lidt andre regler.
Opdateret 30.03.2020

Når du forlader 9. eller 10. klasse, og ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse, skal din skole i samarbejde med din UU-vejleder vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Det gør dine lærere ved at vurdere dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis du er uddannelsesparat og opfylder alle optagelseskrav, har du ret til at blive optaget.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen i 8.-10. klasse her.

Hvis du derimod går ud af 9. eller 10. klasse uden at søge direkte om optagelse på en ungdomsuddannelse, og efter et stykke tid beslutter at søge ind alligevel, skal du ikke uddannelsesparathedsvurderes af din UU-vejleder igen. Reglerne er forskellige alt efter, om du vil i gang med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Adgang til de gymnasiale uddannelser

Ansøgere til de gymnasiale uddannelser kan opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9. klasse. Tilsvarende kan ansøgere opnå retskrav på optagelse i op til ét år efter, at de har afsluttet 10. klasse. Ansøgerne vil fortsat skulle leve op til alle adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen.

Adgang til erhvervsuddannelserne

Vil du i gang med en erhvervsuddannelse eller en eux, skal du opfylde adgangskravene. Er du gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end to år siden, skal du starte i grundforløb 2. Du springer grundforløb 1 over. Du kan også starte i grundforløb 2 allerede efter udløbet af det år, hvor du er gået ud af 9. eller 10. klasse. Adgangskravene er lidt forskellige afhængigt af, hvornår du har afsluttet 9. /10. klasse - læs mere her.

Hvis du ikke anses for at være uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der forbereder dig til at blive uddannelsesparat. Din uddannelsesplan skal altid være ajourført og fortælle, hvad du er i gang med.

Are you ready?