Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesparathed

Vurderingen af elevernes uddannelsesparathed begynder i 8. klasse, og fortsætter i 9. og 10. klasse. De vurderes ud fra deres faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.
Opdateret 06.07.2021

At blive vurderet uddannelsesparat er at blive vurderet parat til at kunne fortsætte direkte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, dvs. enten en erhvervsuddannelse - EUD eller EUX - en HF eller en 3-årig gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX, Pre-IB/IB).

Når eleverne er halvvejs i 8. klasse vurderer lærerne og UU-vejlederen, om de er uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse eller om de er ikke-uddannelsesparate. Lærerne ser på, om den enkelte elev er fagligt, personligt og socialt parat til at gå videre i en ungdomsuddannelse, og de vurderer hvor gode elevens praksisfaglige forudsætninger er. Selve processen kaldes en uddannelsesparathedsvurdering ofte forkortet UPV. Vurderingen skal sikre, at den enkelte elev får den støtte hun eller han har brug for. Hvis en elev bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, skal skolen, UU-vejlederen, forældre og elev sammen finde ud af, hvordan eleven bliver parat til en ungdomsuddannelse i slutningen af 9. eller evt. 10. klasse.

Læs om UPV her: Uddannelsesparathedsvurdering