Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Tilmelding til ungdomsuddannelse og uddannelsesplan

Efter nytår i grundskolens 9. og 10. klasse (inden 1. marts) skal eleverne i gang med at tilmelde sig 10. klasse eller en ungdomsuddannelse. Tilmeldingen foregår via websitet www.optagelse.dk.
Opdateret 11.05.2022

udklip_optagelse.png

Midtvejs i 9. og 10. klasse skal eleverne tage stilling til, om de enten vil i 10. klasse (efter 9. skoleår) eller om de vil fortsætte i en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet efter endt grundskole. Når de har taget en beslutning, tilkendegiver de på websitet www.optagelse.dk, hvilken uddannelsesvej de ønsker. Dette er en tilmelding eller en ansøgning, og fungerer også som elevens uddannelsesplan så længe hun eller han fortsætter i uddannelse.

Tilmeldingen eller udfyldelse af ansøgningen sker i samarbejde med UU-vejlederen og grundskolen, og skal senest være udfyldt og klar til afsendelse 1. marts.

I store træk ser tilmeldingsforløbet således ud:

1. Eleven færdiggør sin uddannelsesplan/tilmelding/ansøgning på www.optagelse.dk 

Den færdige plan indeholder:

 • Elevens personlige oplysninger - herunder adresse, kontaktdata og oplysninger om forældre
 •  
 • Standpunkts- og prøvekarakterer afgivet af skolen - både ved 1. og 2. vurdering
 •  
 • Oplysninger om eleven opfylder krav om undervisning i tysk og/eller fransk (vigtig ved ansøgning til en gymnasial uddannelse)
 •  
 • Vurdering af uddannelsesparathed
 •  
 • Ønske om ungdomsuddannelse i prioriteret rækkefølge eller ønske om 10. klasse på offentlig, privat- eller efterskole eller planer om andre aktiviteter
 •  
 • Vedhæftning af Studievalgsportfolio og andre bilag
 •  

2. Den ene forælder eller begge underskriver uddannelsesplanen digitalt med NEM-ID og eleven kan ligeledes godkende med NEM-ID.

3. Uddannelsesplanen er dermed låst og afhentes herefter digitalt af den modtagende institution, dvs. af den skole, der står som 1. ønske i planen.

Få hjælp her - Hjælp til forældre ved ansøgning til ungdomsuddannelse

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du få et overblik over tidsfrister og opgaver for forældre/elev, skoler og vejledere: Hvem gør hvad og hvornår!