Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en uddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke med pædagogisk støtte og/eller hjælpemidler
Opdateret 11.05.2022

3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Er du mellem 16 og 25 år med særlige behov som gør, at du ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der tilbydes specialpædagogisk støtte og/eller hjælpemidler, er det 3-årige uddannelsesforløb STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) måske noget for dig.

For at blive optaget på en STU skal du have et særligt behov f.eks.:

 • Specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder
 •  
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD, OCD og/eller autismespektrumforstyrrelser
 •  
 • Psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser
 •  
 • Socio-emotionelle vanskeligheder
 •  

Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel:

 • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
 •  
 • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
 •  
 • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
 •  
 • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
 •  
 • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse.

Hvad lærer du på en særligt tilrettelagt uddannelse for unge?

Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder bo-undervisning og praktik i virksomheder og institutioner. Du vil få udviklet dine:

 • muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet
 •  
 • færdigheder til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
 •  
 • faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse.
 •  

Uddannelsen tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.

Undervisningen foregår på små hold, og der tilbydes minimum 21 timer om ugen. 

Du har mulighed for at holde en pause i forløbet. Dog skal du afslutte uddannelsen senest 5 år efter du er gået i gang.

Når du er færdig med hele forløbet, får du et kompetencepapir fra Sønderborg Kommune.

Hvordan kommer du i gang med uddannelsen?

Har du afsluttet 9. klasse og er du interesseret i en STU, kan du henvende dig til din vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).

Hvordan stykker du dit uddannelsesforløb sammen?

De første op til 12 uger af din uddannelse skal du bruge på et afklaringsforløb. I løbet af de 12 uger får du mulighed for at prøve nogle af de ting, som din uddannelse kan bestå af.

Din uddannelsesplan skal indeholde undervisning, aktiviteter og praktik. Planen skal også beskrive:

 • Hvad du skal lære og hvorfor
 •  
 • Hvornår du skal lære det
 •  
 • Hvor du skal have de forskellige dele, som uddannelsen stykkes sammen af
 •  

Din uddannelse bliver sat sammen af flere forskellige elementer. Undervisningsplanen laves efter dine forudsætninger, behov og ønsker.

Hvordan bliver du vejledt under uddannelsen?

Du bliver vejledt og støttet gennem hele uddannelsesforløbet. Mindst én gang om året taler du med dine lærere og UU-vejlederen om din uddannelsesplan. I justerer din plan, hvis der er behov for det.

Hvordan er din økonomi under uddannelsen?

Uddannelsen er gratis. Du kan ikke søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), men du beholder de ydelser, du i øvrigt har ret til. Det kan for eksempel være førtidspension, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, hvis du er over 18 år.

På Sønderborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om STU

Du kan også læse mere om STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på ug.dk eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.