Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU er en uddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, heller ikke med pædagogisk støtte og/eller hjælpemidler.
Opdateret 13.09.2021

3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Er du under 25 år, og har du ingen uddannelse, er det 3-årige uddannelsesforløb for unge med særlige behov måske noget for dig.

For at blive optaget på en STU skal du have et særligt behov

Uddannelsesforløbet er til dig, der ikke kan tage en ordinær ungdomsuddannelse - heller ikke selvom du får specialpædagogisk støtte.

Det treårige uddannelsesforløb for unge forkortes ofte STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og forudsætningen for at blive optaget kan eksempelvis være:

 • Generelle indlæringsvanskeligheder, herunder udviklingshæmning
 •  
 • Udviklingsforstyrrelser, herunder autisme og ADHD
 •  
 • Psykiske vanskeligheder, herunder depression, skizofreni, angst eller fobi
 •  
 • OCD (tvangstanker/-handlinger).
 •  

Du kan også have ovenstående i kombination med for eksempel:

 • Læsevanskeligheder og skrivevanskeligheder
 •  
 • Talevanskeligheder og sprogvanskeligheder
 •  
 • Hørevanskeligheder, døvhed eller hørehæmning
 •  
 • Synsvanskeligheder, blindhed eller svagsyn
 •  
 • Bevægelseshandicap, herunder Cerebral Parese, spastisk lammelse.
 •  

De særlige behov betyder, at du ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse – heller ikke hvis du får specialpædagogisk støtte.

Hvad lærer du på en særligt tilrettelagt uddannelse for unge?

Ungdomsuddannelsen består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder bo-undervisning og praktik i virksomheder og institutioner. Du vil få udviklet dine:

 • muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet
 •  
 • færdigheder til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv
 •  
 • faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse.
 •  

Uddannelsen tilpasses dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser.

Undervisningen foregår på små hold. Du skal kunne deltage i mindst 21 timer om ugen. 

Du har mulighed for at holde en pause i forløbet. Dog skal du afslutte uddannelsen senest 5 år efter, at du er gået i gang.

Når du er færdig med hele forløbet, får du et kompetencepapir fra Sønderborg Kommune.

Hvordan kommer du i gang med uddannelsen?

Har du afsluttet 9. klasse og er du interesseret i en STU, kan du henvende dig til din vejleder hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). 

Sammen med din specialvejleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) laver du og dine forældre et forslag til et uddannelsesforløb. 

Hvordan stykker du dit uddannelsesforløb sammen?

De første op til 12 uger af din uddannelse skal du bruge på et afklaringsforløb. I løbet af de 12 uger får du mulighed for at prøve nogle af de ting, som din uddannelse kan bestå af.

Din uddannelsesplan skal indeholde undervisning, aktiviteter og praktik. Planen skal også beskrive:

 • Hvad du skal lære og hvorfor
 •  
 • Hvornår du skal lære det
 •  
 • Hvor du skal have de forskellige dele, som uddannelsen stykkes sammen af
 •  

Din uddannelse bliver sat sammen af flere forskellige elementer. Undervisningsplanen laves efter dine forudsætninger, behov og ønsker.

Hvordan bliver du vejledt under uddannelsen?

Du bliver vejledt og støttet gennem hele uddannelsesforløbet. Mindst én gang om året taler du med din UU-vejleder om din uddannelsesplan. I justerer din plan, hvis der er behov for det.

Hvordan er din økonomi under uddannelsen?

Uddannelsen er gratis. Du kan ikke søge SU (Statens Uddannelsesstøtte), men du beholder de ydelser, du i øvrigt har ret til. Det kan for eksempel være førtidspension, kontanthjælp eller for-revalideringsydelse, hvis du er over 18 år.

På Sønderborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om STU

Du kan også læse mere om STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på ug.dk eller på Undervisningsministeriets hjemmeside.