Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Samarbejde med grundskolen

UU-Sønderborg vejleder elever i grundskolernes 7.-10. klasser. De kommunale folkeskoler og alle fri- og privatskoler i kommunen har en UU-vejleder tilknyttet.
Opdateret 31.08.2021

UU-vejlederne vejleder alle elever i 7.-10. klasse kollektivt, og yder individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. UU samarbejder med skolerne om formidling og koordinering af introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse samt erhvervspraktik.

Retningslinjerne og opgavefordelingen i samarbejdet mellem grundskolerne og UU-Sønderborg er beskrevet i nedenstående dokumenter. Henholdsvis en samarbejdsaftale for de kommunale grundskoler og en samarbejdsaftale for privat- og friskoler.