Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Gymnasiale uddannelser (GYM)

Der findes fire danske gymnasiale uddannelser, hvis formål det er at være almendannende og forberede eleverne til videregående uddannelse. Derudover tilbyder nogle gymnasier Internationale gymnasiale uddannelser.
Opdateret 02.05.2018

dit_valg.png

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse. I Danmark taler vi som udgangspunkt om fire forskellige gymnasiale uddannelser:

HTX-uddannelsen - den treårige uddannelse til teknisk studentereksamen. 

HHX-uddannelsen - den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen.

STX-uddannelsen - den treårige uddannelse til almen studentereksamen. 

HF-uddannelsen med eller uden overbygning - den toårige uddannelse til hf-eksamen.

De treårige uddannelser og HF med overbygning giver adgang til alle videregående uddannelser. HF uden overbygning giver adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. 

De treårige gymnasiale uddannelser består af et grundforløb og et efterfølgende studieretningsforløb. Grundforløbet, der varer tre måneder, skal gøre eleverne i stand til at vælge og gennemføre en studieretning. Grundforløbet skal også give forståelse for gymnasiets arbejdsmetoder. Studieretningsforløbet skal give eleverne mulighed for faglig fordybelse og styrkelse af fagligheden. Den toårige gymnasiale uddannelse til hf-eksamen er semesteropdelt og består af fire semestre, så eleven hvert halve år afslutter en del af uddannelsen.

Derudover udbydes de Internationale gymnasiale uddannelser i form af International Baccalaureate (IB). Dog er der også enkelte tilbud på tysk og fransk, og så tilbyder nogle gymnasier også undervisningen i enkelte fag på engelsk.

Landet over udbyder flere skoler IB, der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, hvor undervisningssproget er engelsk. Der undervises også på engelsk på det såkaldte pre-IB, der er et særligt tilrettelagt 1.g-forløb der danner grundlag for optagelse på IB på de danske gymnasier. 

I København udbydes desuden en 3-årig fransksproget gymnasial uddannelse Dansk-Fransk Baccalaureate (DFB), og i Åbenrå samt København 3-årige tysksprogede gymnasiale uddannelser Dansk-Tysk studentereksamen (DIAP) Deutsche Internationale Abiturprüfung.

Endelig er det muligt at supplere sin afsluttede gymnasiale uddannelse - både de danske og de internationale - med et gymnasial suppleringskursus (GSK). I visse tilfælde har man brug for at supplere sin gymnasiale uddannelse eller erhvervsuddannelse med enkelte fag i forhold til at blive optaget på en bestemt videregående uddannelse.