Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Samarbejde med ungdomsuddannelserne

UU-Sønderborg og ungdomsuddannelserne i området arbejder sammen om at lette de unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.
Opdateret 13.03.2020

I overgangen fra grundskole/udskoling til ungdomsuddannelse kan nogle elever støde ind i udfordringer, der kræver ekstra opmærksomhed og vejledning, så de derved kommer bedst muligt i gang med en ungdomsuddannelse.

UU-vejlederne samarbejder med studievejlederne fra de enkelte ungdomsuddannelser om at gøre overgangen til den nye skole til en god oplevelse for den enkelte elev. Hvis ikke-uddannelsesparate elever og deres forældre ønsker det, kan eleven overdrages ved et møde mellem UU-vejlederen og studievejlederen.

Her udveksles vigtig information om eleven, så den modtagende ungdomsuddannelse kan tage bedst muligt imod den kommende elev og hjælpe med de foranstaltninger, der er brug for. Det kunne eksempelvis være lektiehjælp, mentorstøtte, SPS-støtte (Social Pædagogisk Støtte) eller noget andet, der skal hjælpe eleven, så denne har de bedste chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derudover samarbejder UU og ungdomsuddannelserne blandt andet om brobygningsforløb, introduktionskurser, uddannelsestræf og andre aktiviteter hen over året - alt sammen for at give eleverne et alsidigt kendskab til til de muligheder, de har.