Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

KUI - Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats

Kommunalbestyrelsen har ansvar for, at alle unge modtager vejledning om uddannelse og erhverv, gennem den kommunale ungeindsats.
Opdateret 14.10.2021

Alle kommuner skal etablere en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Jobcenterets opgaver for unge under 25 år forankres desuden i den kommunale ungeindsats. Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, har ret til vejledning om uddannelse og job hos KUI.

Vejledning af unge i skolen

Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning, mens individuel vejledning er rettet mod elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate til den ønskede ungdomsuddannelse.

Der er en tæt kobling imellem den vejledning, som de unge får i skolens 7.-9./10. klasse, og den undervisning, som eleverne modtager i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (emu.dk). I Uddannelse og job forberedes eleverne til det forestående uddannelsesvalg, og får igennem undervisningen indsigt i uddannelsesmuligheder efter folkeskolen, i arbejdslivet og arbejdsmarkedet. 

Vejledning af unge uden for skolen

Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen (fuldtidsbeskæftigelse).

Vejledningen af unge uden for skolen, der er under 25 år og ikke har påbegyndt eller gennemført en ungdomsuddannelse tilrettelægges og prioriteres, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder, der beskæftiger sig med unge.

Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats kan yderligere på initiativ fra jobcenteret yde vejledning til uddannelseshjælpsmodtagere under 30 år, der har fået et uddannelsespålæg.

Målgruppevurderinger

Den Sammenhængende Kommunale Ungeindsats foretager målgruppevurdering af unge, der ønsker at starte på Forberedende Grunduddannelse (FGU), og unge, der kan være i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). 

Uddannelsesplanen

Alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse, har fra 1. august 2019 ret til en uddannelsesplan gennem KUI.  

Læs mere om KUI her.