Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

FGU - Forberedende Grunduddannelse

FGU er et uddannelsestilbud til dig mellem 15 og 25 år, der af faglige, personlige eller sociale årsager endnu ikke er parat til at gå i gang med eller kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
Opdateret 04.10.2021

FGU henvender sig til dig mellem 15 og 24 år, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være, at du ikke har fået din afsluttende eksamen fra grundskolen eller at du har nogle faglige huller, der gør, at du ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse. Før du kan starte på FGU, skal du målgruppevurderes af din UU-vejleder og have lavet en personlig uddannelsesplan.

Uddannelsens opbygning

FGU vil for de fleste unge begynde med forløbet Basis. Her vil du blive introduceret til de tre uddannelsesspor AGU, PGU og EGU:

  • AGU - almen grunduddannelse - for dig, der gerne vil have adgang til en ungdomsuddannelse og derfor har brug for at blive bedre til almene fag som dansk og matematik.
  • PGU - produktionsgrunduddannelse - for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder. Du kommer til at arbejde med produktion samtidig med, at du lærer dansk og matematik. Måske vil du gerne have et ufaglært job eller videre til en erhvervsuddannelse bagefter.
  • EGU - erhvervsgrunduddannelse - for dig, der gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse.

På Basis er der løbende optag, mens der i de tre spor er optag to gange om året. Både på Basis og i sporene er det muligt at få undervisning på forskellige niveauer.

Med FGU blev en række eksisterende tilbud for unge under 25 år lagt sammen. Det gjaldt produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

fgu-uddannelsen.jpg

 

Læs mere om FGU på UddannelsesGuiden.dk: Forberedende Grunduddannelse - FGU

Hvis du bor i én af de fire sønderjydske kommuner Tønder, Åbenrå, Haderslev eller Sønderborg og gerne vil i gang med en FGU, så læs mere her: FGU-Sønderjylland