Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

 

FGU - Forberedende Grunduddannelse

FGU er en ny uddannelse, som forventes oprettet med start fra august 2019
Opdateret 25.03.2019

Uddannelsen er et af initiativerne i aftalen om reform af det forberedende område, indgået mellem regeringen og en række politiske partier.

FGU vil blive målrettet unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Uddannelsen forventes at få 3 spor:

  • agu - almen grunduddannelse
  • pgu - produktionsgrunduddannelse
  • egu - erhvervsgrunduddannelse

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever forventes at starte i Forberedende Grunduddannelse til august 2019.

Læs mere og se filmen om FGU på UddannelsesGuiden.dk:

Forberedende Grunduddannelse - FGU