Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

FGU - Forberedende Grunduddannelse

FGU er et nyt uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. Uddannelsen går i gang fra august 2019
Opdateret 01.04.2019

FGU er et uddannelsestilbud for dig mellem 15 og 24 år.

FGU henvender sig til dig, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være, at du ikke har fået din afsluttende eksamen fra grundskolen eller at du måske har fået så lave karakterer, at du ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

Den Forberedende Grunduddannelse er delt ind i tre spor:

  • AGU - almen grunduddannelse - for dig, der gerne vil have adgang til en ungdomsuddannelse og derfor har brug for at blive bedre til almene fag som dansk og matematik.
  • PGU - produktionsgrunduddannelse - for dig, der lærer bedst ved at bruge dine hænder. Du kommer til at arbejde med produktion samtidig med, at du lærer dansk og matematik. Måske vil du gerne have et ufaglært job eller videre til en erhvervsuddannelse bagefter.
  • EGU - erhvervsgrunduddannelse - for dig, der gerne vil i praktik, fordi du ønsker at komme i job eller tage en erhvervsuddannelse.

Med FGU sammenlægges en række eksisterende tilbud for unge under 25 år. Det gælder produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (egu), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

De første elever starter i Forberedende Grunduddannelse til august 2019.

Læs mere og se filmen om FGU på UddannelsesGuiden.dk:

Forberedende Grunduddannelse - FGU

Hvis du bor i én af de fire sønderjydske kommuner Tønder, Åbenrå, Haderslev eller Sønderborg og gerne vil i gang med en FGU, så læs mere her: FGU-Sønderjylland eller følg dem på Facebook og Instagram.