Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vurdering af din uddannelsesparathed

Er du elev i en specialskole, så skal din UU-vejleder og din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker.
Opdateret 02.05.2018

Uddannelsesparathed

Hvis du som elev fra specialskolen forlader 9. og 10. klasse og søger en ordinær ungdomsuddannelse, skal din UU-vejleder i samarbejde med din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Det gør vejlederen ved at vurdere dine faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre ungdomsuddannelsen.

I vurderingen indgår dine standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen.

Hvis din UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, kan du bede om at få en ny vurdering af den uddannelsesinstitution, du har søgt optagelse på. Denne vurdering træder i stedet for den første.

Hvis du ikke anses for at være uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der hjælper dig videre. Du kan f.eks. søge om en STU. Din uddannelsesplan skal altid være ajourført og fortælle, hvad du er i gang med.