Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 9. klasse på specialskoler og i specialklasse

I 9. klasse skal du snakke med din vejleder om uddannelsesplan, erhvervspraktik, evt. brobygning, parathedsvurdering og tilmelding til uddannelse.
Opdateret 02.05.2018

I 9. klasse vil du som minimum have én samtale med din UU-vejleder. Desuden skal I samarbejde om:

Praktik

Også i 9. klasse findes der for dig, som elev på en specialskole eller i en specialklasse, særlige muligheder for at komme i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed. Det kan både være i en virksomhed og på en anden skole. Kontakt evt. UU-vejleder for at få flere oplysninger.

Den endelige uddannelsesplan

I 8. klasse arbejdede du med den foreløbige uddannelsesplan. I 9. klasse arbejder du med den endelige uddannelsesplan. Den skal føre frem til dit endelige valg efter 9. klasse. 

Vil du tage et 10. skoleår? Hvilken uddannelse vil være den rigtige for dig? Osv. osv. 

Uddannelsesplanen hjælper dig til at kunne foretage dit endelige valg og blive tilmeldt det, du skal i gang med efter 9. klasse. Du skal arbejde med uddannelsesplanen på MinUddannelse.net.

Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis du efter specialskolens/-klassens 9. eller 10. klasse søger en ordinær ungdomsuddannelse, skal din UU-vejleder i samarbejde med din skole vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Det er ikke godt at gå i gang med en uddannelse, du ikke er parat til. I vurderingen vil indgå, hvordan du klarer dig fagligt, personligt og socialt. Det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen kræver, og at du er motiveret til din uddannelse! Læs mere om uddannelsesparathed eller på ministeriets hjemmeside.

Brobygning

Der er 2 forskellige muligheder for at komme i afklarende brobygning i 9. klasse.

I uge 39 og 40 er der frivillig brobygning for alle kommunens 9. klasses elever. Du kan læse mere via www.brobygning.net.

For elever på specialskole og i specialklasse er der mulighed for at komme på Ungdommens Indføringskurser. De kan læse mere på www.ui-kurser.dk.

Din tilmelding til ungdomsuddannelse

Senest 1. marts i 9. klasse skal du tilmeldes 10. klasse, en ungdomsuddannelse eller en anden godkendt aktivitet. Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. Det er en proces, som både involverer dig, dine forældre og din UU-vejleder. Din UU-vejleder vil informere dig og dine forældre grundigt om forløbet. Læs mere under "Tilmelding til ungdomsuddannelse".