Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 9. klasse

I 9. klasse kommer din UU-vejleder igen i klassesammenhæng.
Ansvarlig Jens Lycke Wind
Opdateret 14.02.2018

Alle elever i 9.klasse modtager kollektiv vejledning. De vil to gange i løbet af året møde en UU vejleder i klasse sammenhæng. De to temaer er:

  1. Uddannelsesparat, Uddannelsesplan og tilmelding
  2. UddannelsesGuiden  (UG.dk)

Derudover inviteres alle elever (sammen med deres forældre) til et Uddannelsestræf, hvor de kan høre oplæg fra alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet, samt de lokale muligheder for at tage et 10. skoleår. Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til udgivelsen ”Ungdomsuddannelser i Sønderborg”, hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet. I løbet af januar holder alle institutionerne ligeledes åbent hus arrangementer, som eleverne (og forældre) inviteres til.

Alle elever bliver senest 15. januar endeligt vurderet på deres uddannelsesparathed. Parathedsvurderingen er forskellig afhængigt af om den unge ønsker en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse efter 9. eller 10.klasse.

I kan læse mere om selve parathedsvurderingens indhold her og fra UddannelsesGuiden her.

Eleverne (og deres forældre) kan modtage personlig vejledning i digital form ved eVejledning, hvor der ligeledes vil være information om tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelse og 10. klasse:

www.evejledning.dk

Vejledning af de foreløbigt ikke-uddannelsesparate

De elever der i 8. klasse blev vurderet foreløbigt ikke-uddannelsesparate vil i 9. klasse modtage individuel/gruppe vejledning af UU-vejlederen. Indsatsen for at gøre de unge uddannelsesparate forgår i tæt samarbejde med skolen og forældrene. Vi anbefaler, at alle foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever i 9.klasse vælger mindst én uge i brobygning på en ungdomsuddannelse. Uddannelsesparate elever kan også komme i brobygning, hvis de er uafklarede.

Eksamensbord