Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 8. klasse på specialskole og i specialklasse

Her kan du se, hvad du skal snakke med din vejleder om, når du går i 8. klasse, og hvad har du mulighed for at prøve.
Opdateret 02.05.2018

I 8. klasse vil du som minimum have én samtale med din UU-vejleder. Desuden skal I samarbejde om:

Foreløbig uddannelsesplan

I 8. klasse skal du og dine klassekammerater arbejde med den foreløbige uddannelsesplan. Det er din plan som du evt. kan skrive sammen med dine forældre og dine lærere. Uddannelsesplanen er et elektronisk dokument, der fortæller, hvem du er, hvad du er god til, og hvilken uddannelse du foreløbig kunne tænke dig efter 9. klasse. Du skriver uddannelsesplanen i minuddannelse.net.

Det er vigtigt, at du arbejder seriøst med uddannelsesplanen, da den vil følge dig videre i din uddannelse.

Praktik

Fra 8. klasse findes der for dig, som elev på en specialskole eller i specialklasse særlige muligheder for at komme i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed. Kontakt evt. UU-vejleder for at få flere oplysninger.
Din UU-vejleder deltager også i statusmøder/skole-hjemsamtaler i 8. klasse, hvor din foreløbige uddannelsesplan drøftes med mødets deltagere.