Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 8. klasse

UU-vejlederen kigger forbi i 8. klasse, og fortæller om ungdomsuddannelserne og elevernes muligheder for selv at undersøge mere. På introduktionskurserne besøger eleverne forskellige ungdomsuddannelser.
Opdateret 20.10.2020

I 8. klasse orienterer UU-vejlederen om uddannelsessystemet, og viser eleverne, hvor på internettet de kan få hjælp til valg af ungdomsuddannelse og få svar på deres spørgsmål. De seneste år er denne form for kollektiv vejledning for 8. klasserne i Sønderborg Kommune foregået i Ungecenteret på Ørstedsgade 53, hvor eleverne i løbet af en formiddag har været igennem tre forskellige workshops. Disse workshops har handlet om at få overblik over de ungdomsuddannelser der findes, at lære Uddannelsesguiden bedre at kende, at blive orienteret om Introduktionskurserne og at få en begyndende indsigt i egne styrker.

Uddannelsesparathedsvurdering

Senest 1. december og igen senest 15. juni vil alle elever blive vurderet på deres uddannelsesparathed, hvorefter nogle elever - de foreløbigt ikke-uddannelsesparate - vil få en større tilknytning til UU-vejlederen. Det er skolen, der påbegynder denne proces. Efterfølgende inddrages UU-vejlederen. Foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever vil minimum få én individuel samtale eller gruppevejledning med vejlederen i løbet af 8. skoleår.

Forældremøde på skolen

UU-vejlederen deltager ved det første forældremøde i 8. klasse. Her informeres om de kommende vejledningsaktiviteter i 8.-10. klasse, og om uddannelsesparathed og adgangskrav til ungdomsuddannelserne.

Forældreorienteringsarrangement - Uddannelsestræf

I efteråret inviteres alle elever sammen med forældre til et Uddannelsestræf, hvor alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet præsenterer deres uddannelser, og hvor de lokale tiendeklasses skoler har mulighed for at vise, hvad de hver især tilbyder med deres 10. skoleår. Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til hæftet ”Ungdomsuddannelser Sønderborg 2021”, hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet.

Forældresamtale med UU-vejleder

UU-vejlederen deltager i skole-hjem-uddannelsessamtalen med de elever, der er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat. Dette skal ske inden udgangen af februar måned.

Introduktionskursus

I 8. klasse skal eleverne på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er et 5-dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Sønderborg, Gråsten og Åbenrå. Introduktionskurset skal hjælpe den unge til at opbygge sin viden om ungdomsuddannelserne og til at blive mere klar over, hvad der skal ske efter 9. eller 10. klasse.

Inden tilmeldingen til introduktionskurserne informerer UU-vejlederen om, hvilke uddannelsespakker, der kan vælges imellem, og hvordan man tilmelder sig. Der skal prioriteres 6 kursuspakker på det tilmeldingsskema den unge får udleveret af sin vejleder eller klasselærer. Med andre ord: skriv tallene 1-6 ud for de seks pakker fra A-F, hvor 1-tallet skal skrives ud for den pakke den unge allermest ønsker, 2-tallet ud for den pakke, den unge ønsker sig næstbedst og sådan fremdeles, så 6-tallet er den pakke den unge ønsker sig mindst. Planlægning af introduktionskurserne er et større puslespil, så selv om vi gør, hvad vi kan for at opfylde alles ønsker, kan den unge ikke forvente at få opfyldt sin 1. prioritet. Introduktionskurserne er altid placeret i foråret i 8. klasse og tilmeldingen foregår i efteråret/vinteren inden årsskiftet.

Læs mere om introduktionskurserne i foråret 2020 ved at klikke på følgende link: Introduktionskurser 2020 og læse om de enkelte pakkers indhold helt nederst på siden under: Dokumenter.

 

uu8.jpg

Uddannelse & Job i folkeskolen

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne i folkeskolen. Lærerne og vejlederne skal i Uddannelse og Job i folkeskolens ældste klasser blandt andet udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg og give dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv. Uddannelse og Job skal også give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til. 

Som led i emnet Uddannelse og Job, er der i 8. klasserne i folkeskolerne i Sønderborg Kommune fokus på "Personlig profil og talent". Det betyder, at eleverne blandt andet kommer til at lære om egne styrker og talent, og på Introduktionskurserne får en fornemmelse af, hvor de kan få disse styrker og talenter i spil.