Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 8. klasse

UU-vejlederen kigger forbi i 8. klasse, og fortæller om ungdomsuddannelserne og dine muligheder for selv at undersøge mere. Du skal også besøge nogle ungdomsuddannelser.
Opdateret 28.03.2019

I 8. klasse vil du igen møde din UU-Vejleder i klassesammenhæng. Vejlederen orienterer om uddannelsessystemet, og viser dig, hvor på internettet du kan få hjælp til valg af ungdomsuddannelse og få svar på dine spørgsmål. De seneste år er denne form for kollektiv vejledning for 8. klasserne foregået i Ungecenteret på Ørstedsgade 53, hvor eleverne i løbet af en formiddag har været igennem tre forskellige workshops. Disse workshops har handlet om at få overblik over de ungdomsuddannelser der findes, at lære Uddannelsesguiden bedre at kende, at blive orienteret om Introduktionskurserne og at få en begyndende indsigt i egne styrker.

Uddannelsesparathedsvurdering

Senest 1. december og igen senest 15. juni vil alle elever blive vurderet på deres uddannelsesparathed, hvorefter nogle elever - de foreløbigt ikke-uddannelsesparate - vil få en større tilknytning til UU-vejlederen. Det er skolen, der påbegynder denne proces. Efterfølgende inddrages UU-vejlederen. Foreløbigt ikke-uddannelsesparate elever vil minimum få én individuel samtale eller gruppevejledning med vejlederen i løbet af 8. skoleår.

Forældremøde på skolen

Din UU-vejleder deltager i det første forældremøde i 8. klasse, så dine forældre får viden om og kan stille spørgsmål til, hvad skoleåret bringer. Her vil I få en kort orientering om den vejledning der kommer til at foregå i 8.-10. klasse.

Forældreorienteringsarrangement - Uddannelsestræf

I efteråret inviteres alle elever sammen med forældre til et Uddannelsestræf, hvor alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet præsenterer deres uddannelser, og hvor de lokale tiendeklasses skoler har mulighed for at vise, hvad de hver især tilbyder med deres 10. skoleår. Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til hæftet ”Ungdomsuddannelser Sønderborg 2019”, hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet.

Forældresamtale med UU-vejleder

UU-vejlederen deltager i skole-hjem-uddannelsessamtalen med de elever, der er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat. Dette skal ske inden udgangen af februar måned.

Introduktionskursus

I 8. klasse skal du og dine klassekammerater på introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er et 5-dages forløb på forskellige ungdomsuddannelser i Sønderborg, Gråsten og Åbenrå. Introduktionskurset skal hjælpe dig til at vide mere om flere ungdomsuddannelser og til at blive mere klar over, hvilken ungdomsuddannelse du vælger efter 9. eller 10. klasse.

Inden introduktionskurset vil din UU-vejleder informere dig om, hvilke uddannelsespakker du kan vælge på introduktionskurset, og hvordan du bliver tilmeldt. Du skal prioritere alle 6 kursuspakker på det tilmeldingsskema, du får udleveret af din vejleder. Med andre ord: skriv tallene 1-6 ud for de seks pakker fra A-F, hvor 1-tallet skal skrives ud for den pakke du allermest ønsker, og 6-tallet er den pakke du mindst ønsker. Planlægning af introduktionskurserne er et større puslespil, så selv om vi gør, hvad vi kan for at opfylde alles ønsker, kan du ikke forvente at få opfyldt din 1. prioritet.

Du kan se mere om introduktionskurserne i foråret 2019 ved at klikke på følgende link: Introduktionskurser 2019 og læse om de enkelte pakkers indhold helt nederst på siden under: Dokumenter.

 

uu8.jpg