Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 7. klasse på specialskole og i specialklasse.

I 7. klasse skal du til at tænke på, hvad du gerne vil, når du ikke længere skal gå i skole.
Opdateret 10.10.2018

I 7. klasse vil du møde din UU-vejleder for første gang. Vejlederen vil komme og fortælle dig og dine klassekammerater om uddannelses-systemet. Du vil også få vist forskellige vejledningsværktøjer, som er en stor hjælp, når du og dine forældre skal drøfte dit uddannelsesvalg.

I nogle tilfælde kan det være, at du først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. Din UU-vejleder vil planlægge det sammen med din klasselærer.

Praktik

Fra 7. klasse findes der muligheder for at komme i praktik. Praktikken kan variere både i form og varighed. Kontakt evt. UU-vejleder for at få flere oplysninger.

Din UU-vejleder deltager også i statusmøder/skole-hjemsamtaler i 8. klasse, hvor din foreløbige uddannelsesplan drøftes med mødets deltagere.