Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 7. klasse

I 7. klasse møder eleverne deres UU-vejleder for første gang. Enten i forbindelse med den kollektive vejledning eller når de deltager i "Uddannelse og Job".
Opdateret 31.03.2020

I 7. klasse møder eleverne deres UU-vejleder for første gang. Vejlederen vil fortælle om uddannelsessystemet og orientere bredt om ungdomsuddannelserne. Eleverne vil også få vist forskellige vejledningsværktøjer på UddannelsesGuiden, som er en stor hjælp, når de sammen med forældrene skal drøfte deres kommende uddannelsesvalg efter 9. eller 10. klasse..

I nogle tilfælde kan det være, at eleverne først får denne introduktion i begyndelsen af 8. klasse. UU-vejleder og klasselærer planlægger det første møde i fællesskab.

uddannelse_og_job_kursus_0.jpg

Uddannelse & Job i folkeskolen

Uddannelse og Job er et obligatorisk emne i folkeskolen. Lærerne og vejlederne skal i Uddannelse og Job i folkeskolens ældste klasser blandt andet udfordre eleverne i deres uddannelsesvalg og give dem større kendskab til arbejdsmarked og arbejdsliv. Uddannelse og Job skal også give eleverne større viden om ungdomsuddannelserne, og hvad de forskellige ungdomsuddannelser kan føre til. 

Som led i emnet Uddannelse og Job, er der i 7. klasserne i folkeskolerne i Sønderborg Kommune fokus på "Erhvervskendskab". Det betyder, at eleverne blandt andet kommer på virksomhedsbesøg og deltager i det digitale spil Educatia, der giver en større viden om og forståelse for erhvervsuddannelserne og de deraf følgende jobmuligheder.