Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Vejledning i 10. klasse

I 10. klasse skal du snakke med din vejleder om uddannelsesplan, obligatorisk brobygning, parathedsvurdering og tilmelding til uddannelse.
Opdateret 20.10.2020

Et 10. skoleår bliver ofte brugt til yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg inden der træffes beslutning om valg af en ungdomsuddannelse - læs om Tilmelding til en Ungdomsuddannelse og Uddannelsesplan her. Alle elever i 10. klasse modtager i den forbindelse kollektiv vejledning. To gange i løbet af året møder du og din klasse en UU-vejleder - enten på din skole eller i Ungecenteret på Ørstedsgade 53 i Sønderborg. Vejledningen vil her kredse om emner som digitale hjælpemidler (bl.a. UG.dk og eVejledning), uddannelsesparathed, uddannelsesplan, tilmelding til ungdomsuddannelserne o.lign. Derudover tilbydes både du og dine forældre at deltage i forskellige uddannelsesrelevante arrangementer.

Forældreorienteringsarrangement

I efteråret inviteres alle elever sammen med forældre til et Uddannelsestræf, hvor alle uddannelsesinstitutionerne i lokalområdet præsenterer deres uddannelser. Uddannelsestræffet skal ses i tæt tilknytning til hæftet ”Ungdomsuddannelser Sønderborg 2021”, hvor alle ungdomsuddannelsesmulighederne lokalt er beskrevet. Måske har du allerede været afsted i 8. eller 9. klasse, og det er da også helt frivilligt, om du vil deltage igen. Ofte kan det dog være en god idé at få genopfrisket sin viden, især hvis der er kommet ny lovgivning på området eller hvis de enkelte ungdomsuddannelser har ændret deres uddannelser eller udbud.

Forældremøde på skolen

Din UU-vejleder deltager i det første forældremøde i 10. klasse, så dine forældre får viden om og kan stille spørgsmål til, hvad skoleåret bringer. Her vil I blive orienteret om skoleårets vejledningsaktiviteter, uddannelsesparathedsvurderingen samt optagelseskrav til ungdomsuddannelserne.

Åbent Hus på ungdomsuddannelsesinstitutionerne

I løbet af januar holder alle ungdomsuddannelsesinstitutionerne i lokalområdet Åbent Hus som elever og forældre inviteres med til. Bag på uddannelseshæftet "Ungdomsuddannelser Sønderborg 2021" kan du finde en oversigt over alle Åbent Hus arrangementer - datoer, adresser, m.v.

Obligatorisk brobygning

I løbet af 10. klasse skal du mindst en uge i brobygning. Brobygning handler om, at du følger undervisningen på en ungdomsuddannelse, så du får et billede af hverdagen og kravene og dermed kan blive mere sikker i dit valg efter 10. klasse. Du har desuden mulighed for at være yderligere 4 uger i brobygning til en erhvervsuddannelse. De første to ugers brobygning i 10. klasse ligger i uge 47 og/eller 48.

eVejledning

Søger du og dine forældre en mere personlig vejledning, kan I hente hjælp hos eVejledning, der er landets digitale vejledningsplatform, og er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning har åbent dag, aften og weekend, og her kan vejledere svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. De kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg. 

Du kan frit vælge, om du vil kontakte eVejledning på mail, chat eller telefon: eVejledning

udklip_evej.png

Ikke-uddannelsesparate og vejledningssamtalen

Ikke-uddannelsesparate elever vil minimum få én individuel samtale eller gruppevejledning med vejlederen i løbet af 10. skoleår.

Uddannelsesparathed

Alle elever bliver senest 15. januar endeligt vurderet på deres uddannelsesparathed. Parathedsvurderingen er forskellig afhængigt af, om den unge ønsker en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10.klasse.

I kan læse mere om selve parathedsvurderingens indhold her og finde info om emnet på UddannelsesGuiden her.