Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsespligt

Selv om du har opfyldt din undervisningspligt, skal du stadig være i gang med uddannelse, arbejde eller noget uddannelsesforberedende.
Opdateret 02.05.2018

15-17 årige har uddannelsespligt. Det betyder, at når du er færdig med 9. klasse, så har du fortsat pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at du gennemfører en ungdomsuddannelse. 

Der er rigtig mange forskellige måder, som du kan opfylde din uddannelsespligt på. Din UU-vejleder hjælper dig gerne med at finde rundt i de mange muligheder. 

Af din uddannelsesplan skal det fremgå, hvordan du vælger at opfylde din uddannelsespligt.

Det er utrolig vigtigt, at uddannelsesplanen indeholder den uddannelse/de aktiviteter, der giver et godt forløb for dig. Uddannelsesplanen skal altid være opdateret. Sker der ændringer i dit uddannelsesønske, skal dette fremgå af uddannelsesplanen. Ændringen aftales mellem dig, dine forældre og UU-vejlederen.
Overholder du ikke uddannelsespligten, kan kommunen bestemme, at ungeydelsen skal stoppe. Du kan læse mere om uddannelsespligt her.

Du kan midlertidigt fritages for denne pligt på grund af handicap, sygdom eller væsentlige sociale problemer.