Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesplan for unge under 25 år

Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan. Når du har forladt grundskolen eller 10. klasse, og ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, skal din uddannelsesplan løbende være opdateret.
Opdateret 27.04.2020

Uddannelsesplanen påbegyndes i 9. klasse og følger dig, indtil du er fyldt 25 år. For det meste er det en vejleder på din skole, der starter planen op. Senere kan det være en kontaktperson, en sagsbehandler eller en anden medarbejder i kommunen (i Den Kommunale Ungeindsats - KUI) der har ansvaret for planen. Uddannelsesplanen er et vigtigt dokument, hvis du vælger at stoppe din uddannelse efter grundskolen eller 10. klasse eller hvis du afbryder din ungdomsuddannelse inden du er færdig. Det er forskelligt, hvad uddannelsesplanen skal indeholde alt efter, om du er vurderet uddannelsesparat, ikke-uddannelsesparat eller om du kommer fra et afbrudt uddannelsesforløb eller jobforløb. 

Din uddannelsesplan skal afspejle dine erfaringer, ønsker og behov lige nu og her samt indeholde dine overvejelser, valg og mål for din fremtid. Derfor skal den løbende revideres, når der sker ændringer i dine planer, aktiviteter og fremtidsønsker. Planen følger dig fra grundskolen slutter, til du har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Særligt for dig mellem 15 og 17 år - uddannelsespligt

15-17 årige, der har afsluttet grundskolen, har pligt til at være i uddannelse, job eller deltage i aktiviteter, der gør dig klar til at tage en ungdomsuddannelse. Som udgangspunkt overholder du uddannelsespligten, når du overholder din uddannelsesplan, som du lavede i grundskolen. Hvis du dropper ud af en ungdomsuddannelse eller ikke følger din uddannelsesplan, er det vigtigt, at du kontakter din UU-vejleder eller UU-Sønderborg så vi sammen med dig og dine forældre kan lave en ny uddannelsesplan. Hvis det vurderes, at du ikke opfylder din uddannelsespligt, kan det betyde, at dine forældre ikke modtager ungeydelsen. Dette gælder, indtil du fylder 18 år i henhold til uddannelsespligten.

To unge fyre