Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesplan for de 15-17-årige

Når du har forladt grundskolen eller 10. klasse, og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, skal din uddannelsesplan løbende være opdateret.
Opdateret 25.03.2019

Uddannelsesplanen er et vigtigt dokument, hvis du vælger at stoppe din uddannelse efter grundskolen eller 10. klasse eller hvis du afbryder din ungdomsuddannelse inden du er færdig. Det gælder især indtil du fylder 18 år, fordi du indtil da altid skal have en uddannelsesplan, der er aktuel og afspejler dine ønsker, aktiviteter og planer lige nu og her, og i forhold til fremtiden. Mere detaljeret kan man sige, at din uddannelsesplan skal indeholde dine overvejelser, valg og mål for din fremtid. Derfor skal den løbende revideres, når der sker ændringer i dine planer, aktiviteter og fremtidsønsker.

Alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse. Det skal fremgå af uddannelsesplanen, hvordan du indtil dit 18. år opfylder pligten.

OBS! Nye regler fra august 2019 - siden her opdateres, når de nye retningslinjer er klar.

Oprettelse, udfyldelse og ændring af din uddannelsesplan skal ske i samarbejde med dine forældre og din UU-vejleder, og planen skal ligeledes underskrives af din mor eller far (af forældremyndigheden), dig selv og af din UU-vejleder, når den oprettes og hver gang den ændres. Derfor skal du altid forbi din UU-vejleder, hvis du f.eks. afbryder den ungdomsuddannelse du er i gang med, også hvis du vælger en anden uddannelse. Dette gælder, indtil du fylder 18 år i henhold til uddannelsespligten.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - din UU-vejleder - skal gennem en opsøgende indsats tilbyde dig vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis du ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis du er i beskæftigelse i mere end 20 timer om ugen eller i gang med en anden godkendt aktivitet, eksempelvis et forløb på en produktionsskole eller en højskole.

Hvis uddannelsesplanen ikke følges, kan du i værste tilfælde risikere at miste ungeydelsen.

Helt praktisk udfylder du din uddannelsesplan på websiden: minuddannelse.net. Du får tildelt et login af din UU-vejleder, når I er i kontakt med hinanden - dette sker i samarbejde med din mor eller far (forældremyndigheden). 

To unge fyre