Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesparathed for de 15-17-årige

Går du direkte fra 9. eller 10. klasse og over i en ungdomsuddannelse, skal du erklæres uddannelsesparat af din vejleder og skole. Hvis du er parat, og derudover opfylder alle optagelseskrav, har du direkte adgang til din ungdomsuddannelse. Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, gælder der lidt andre regler.
Opdateret 25.03.2019

Når du forlader 9. eller 10. klasse, og ønsker at fortsætte i en ungdomsuddannelse, skal din skole i samarbejde med din UU-vejleder vurdere, om du er parat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Det gør dine lærere ved at vurdere dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Hvis du er uddannelsesparat og opfylder alle optagelseskrav, har du ret til at blive optaget.

Læs mere om uddannelsesparathedsvurderingen i 8.-10. klasse her.

Hvis du derimod går ud af 9. eller 10. klasse uden at søge direkte om optagelse på en ungdomsuddannelse, og efter et stykke tid beslutter at søge ind alligevel, bliver du ikke længere uddannelsesparathedsvurderet af din UU-vejleder. Selvom der ligger en parathedsvurdering fra 8., 9., og/eller 10. klasse, så tæller den ikke længere. Samme regel gælder, hvis du afbryder en ungdomsuddannelse og vil i gang igen med en ny. I disse tilfælde er det den skole, du søger ind på, der afgør, om de vil optage dig eller ej. Det er således dem, der vurderer dig. Måske skal du til en samtale med lederen af skolen eller måske til nogle faglige prøver for at blive optaget. Det er således uddannelsesinstitutionens vurdering, der træder i stedet for en tidligere uddannelsesparathedsvurdering.

Hvis du ikke anses for at være uddannelsesparat, vil du blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der forbereder dig til at blive uddannelsesparat. Din uddannelsesplan skal altid være ajourført og fortælle, hvad du er i gang med.

Are you ready?