Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Uddannelsesparathed

Vurderingen af din uddannelsesparathed begynder i 8. klasse, og fortsætter i 9. og 10. klasse. Du vurderes ud fra dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger.
Opdateret 07.01.2020

At blive uddannelsesparat er at blive parat til at kunne fortsætte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, dvs. enten en erhvervsuddannelse/EUX, en HF eller en 3-årig gymnasial uddannelse (HTX, HHX, STX, Pre-IB/IB).

I løbet af 8. klasse begynder dine lærere og din UU-vejleder at se på, om du er uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, du ønsker. Dine lærere vurderer din uddannelsesparathed ud fra dine faglige, personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger, og selve processen kaldes en uddannelsesparathedsvurdering ofte forkortet UPV. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller evt. 10. klasse.

Læs om UPV her: Uddannelsesparathedsvurdering