Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Tilmelding til ungdomsuddannelse og uddannelsesplan

Når du går i grundskolens 9. og 10. klasse skal du enten tilmelde dig en 10. klasse (gælder elever i 9. klasse) eller en ungdomsuddannelse. Tilmeldingen foregår via websitet www.optagelse.dk.
Opdateret 26.02.2021

udklip_optagelse.png

Midtvejs i 9. og/eller 10. klasse skal du tage stilling til, om du enten vil i 10. klasse (efter 9. skoleår) eller om du vil fortsætte i en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet efter endt grundskole. Når du har taget en beslutning, skal du på websitet www.optagelse.dk tilkendegive, hvilken uddannelsesvej du vælger. Dette er din tilmelding eller ansøgning og fungerer også som din uddannelsesplan.

Tilmeldingen/ansøgningen sker i samarbejde mellem UU-vejlederen, grundskolen, dig og dine forældre, og skal senest være udfyldt og klar til afsendelse 1. marts.

I store træk ser tilmeldingsforløbet således ud:

1. Du færdiggør både i 9. og 10. klasse din uddannelsesplan/tilmelding/ansøgning på www.optagelse.dk 

Den færdige plan indeholder:

  • Elevens mål for uddannelse og erhverv efter 9./10. klasse
  • Seneste standpunkts- og prøvekarakterer afgivet af skolen
  • Oplysninger om det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk
  • Oplysninger om brobygning, hvis eleven har deltaget i dette
  • Vurdering af uddannelsesparathed og forældres tilkendegivelse af enighed/uenighed
  • Ønske om ungdomsuddannelse i prioriteret rækkefølge eller ønske om 10. klasse eller planer om andre aktiviteter indtil det 18. år
  • Alle relevante oplysninger, som er vigtige at kende for den unges næste uddannelsessted og vejleder

2. Begge dine forældre eller den ene underskriver uddannelsesplanen digitalt med deres NEM-ID.

3. Uddannelsesplanen er dermed låst og afhentes herefter digitalt af den modtagende ungdomsuddannelsesinstitution, dvs. af den skole, der står som 1. ønske i planen.

Få hjælp her - Film om ansøgning til ungdomsuddannelse

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du få et overblik over tidsfrister og opgaver for forældre/elev, skoler og vejledere: Hvem gør hvad og hvornår!