Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Tilmelding til ungdomsuddannelse og uddannelsesplan

Når du går i grundskolens 9. og 10. klasse skal du enten tilmelde dig en 10. klasse (gælder elever i 9. klasse) eller en ungdomsuddannelse. Tilmeldingen foregår via websitet www.optagelse.dk.
Ansvarlig Jens Lycke Wind
Opdateret 19.02.2018

Midtvejs i 9. og 10. klasse skal du tage stilling til, om du enten vil i 10. klasse (efter 9. skoleår) eller om du vil fortsætte i en ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet efter endt grundskole. Når du har taget en beslutning, skal du på websitet www.optagelse.dk tilkendegive, hvilken uddannelsesvej du vælger. Dette er din tilmelding eller ansøgning og fungerer også som din uddannelsesplan.

Tilmeldingen/ansøgningen sker i samarbejde mellem UU-vejlederen, grundskolen, dig og dine forældre.

I store træk ser tilmeldingsforløbet således ud:

1. Du færdiggør i 9./10. klasse din uddannelsesplan/tilmelding/ansøgning på www.optagelse.dk 

Den færdige plan indeholder:

  • Elevens mål for uddannelse og erhverv efter 9. klasse
  • Seneste standpunkts- og prøvekarakterer afgivet af skolen
  • Oplysninger om det antal år, som eleven har fulgt undervisning i tysk og fransk
  • Oplysninger om brobygning, hvis eleven har deltaget i dette
  • Vurdering af uddannelsesparathed og forældres tilkendegivelse af enighed/uenighed
  • Ønske om ungdomsuddannelse i prioriteret rækkefølge eller ønske om 10. klasse eller planer om andre aktiviteter indtil det 18. år
  • Oplysninger, som er vigtige at kende for den unges næste uddannelsessted og vejleder

2. 

Få hjælp her - Film om ansøgning til ungdomsuddannelse

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du få et overblik over tidsfrister og opgaver for forældre/elev, skoler og vejledere: Hvem gør hvad og hvornår!

 

Siden er under uddarbejdelse!