Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

STX-uddannelsen

STX (studentereksamen) er den treårige gymnasiale uddannelse til almen studentereksamen med særlig vægt på almendannende og boglige fag.
Opdateret 27.04.2020

stx_hue.jpg

STX fokuserer på en bred, almen fagrække inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab.

Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og forståelse af videnskabernes anvendelse. Det sker blandt andet ved, at der i undervisningen lægges vægt på såvel det teoretiske som på fagenes anvendelse til analyse af almene og videnskabsrelaterede problemstillinger.

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Læs om Almen studentereksamen på UG.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Se listen over fag på STX-uddannelsen og en liste over de 18 centralt definerede studieretninger.

Hvis du vil vide mere om STX-uddannelsen i nærheden af dig, så gå ind på Alssundgymnasiets hjemmeside eller Sønderborg Statsskoles hjemmeside og læs om de studieretninger de to skoler udbyder.