Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Kerneopgaven i UU-Sønderborg

Kerneopgaven er den mest grundlæggende opgave i en hver institution eller organisation. I UU-Sønderborg er kerneopgaven dét fundament vores arbejde bygger på.
Opdateret 02.05.2018

Set ud fra en helhedsorienteret tilgang er kerneopgaven i UU-Sønderborg at udfordre, understøtte og motivere den unge til at træffe et valg, der sigter mod påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Vi tilstræber at lade kerneopgaven være den røde tråd i vores arbejde, så den unge altid forbliver i fokus.