Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

For produktionsskoler

Her kan du læse, hvad UU Sønderborg kan/skal bruges til i forhold til produktionsskolerne.
Opdateret 02.05.2018

UU Sønderborg har et positivt og tæt samarbejde med produktionsskoler omkring de unge.

I det følgende forklarer vi, hvad UU Sønderborg kan/skal bruges til i forhold til produktionsskolerne. Desuden præciserer vi en række forhold mht. lovgivning, pligt til underretning af UU etc.

Er der informationer, som du mangler, eller har du forslag til, hvordan dette afsnit kan forbedres, er du meget velkommen til at kontakte os pr. mail eller telefon med dit forslag.

 

Målgruppevurdering

En ung, der ønsker at gå på en produktionsskole, skal have en målgruppevurdering fra det UU, som den unge er tilknyttet, dvs. UU i den kommune, hvor den unge har sin folkeregisteradresse.

UU Sønderborg foretager målgruppevurderingen på baggrund af mindst én personlig samtale med den unge.

I henhold til samarbejdsaftalen er følgende gældende:

Vurderingen skal foretages umiddelbart og senest 14 dage efter den unges eller produktionsskolens henvendelse til UU.

Vejledningssamtalen tager udgangspunkt i den unges ønsker og inkluderer vejledning om alle relevante uddannelsesmuligheder.

UU-vejlederen udarbejder en skriftlig målgruppevurdering baseret på lovgivningens kriterier. Dette gøres i samarbejde med den unge.

Målgruppevurderingen skal ved afslag indeholde begrundelse.

Den unge vil under alle omstændigheder få tilbudt at få udarbejdet en uddannelsesplan.

UU er den unge behjælpelig med at træffe aftale med produktionsskolen og kan deltage i introduktionsmøde på denne.

Den unge vil få udleveret målgruppevurderingsskemaet og skal selv medbringe det til produktionsskolen. Ved anmodning fra produktionsskolen vil UU desuden sende en kopi.

En ung, der vurderes at være uden for produktionsskolernes målgruppe, har krav på en fornyet vurdering efter 6 måneder eller i særlige tilfælde tidligere, hvis den unges situation ændres.