Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Hvis din søn/datter går på specialskole

UU vejleder også dit barn, hvis han/hun går på en specialskole eller i en specialklasse.
Opdateret 02.05.2018

Både i 7., 8., 9. og evt. 10. klasse vil din søn/datter møde sin UU-vejleder på skolen. Din søn/datter vil jævnligt skulle beskæftige sig med sine planer for uddannelse og job efter folkeskolen. 

Nogle gange vil han/hun møde sin UU-vejleder sammen med sin klasse, andre gange vil han/hun få mulighed for at snakke med UU-vejlederen personligt eller sammen med nogle få fra klassen. UU-vejlederen vil også indgå i netværksmøder om og med din søn/datter.

Al vejledning bygger på den UEA-undervisning, som din søn/datter får på skolen. 

Neden for kan du se vores præsentation af den vejledning, som din søn/datter får på de enkelte klassetrin.

Desuden kan du læse om STU - særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.