Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

HTX-uddannelsen

HTX (højere teknisk eksamen) er den treårige gymnasiale uddannelse til teknisk studentereksamen med særlig vægt på tekniske og naturvidenskabelige fag.
Opdateret 27.04.2020

htx_hue.jpg

HTX fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag.

Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Det sker blandt andet ved en kombination af teori og praksis i værksteder og laboratorier. 

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Læs om Teknisk studentereksamen på UG.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Se listen over fag på HTX-uddannelsen og en liste over de 18 centralt definerede studieretninger.

Hvis du vil vide mere om HTX-uddannelsen i nærheden af dig, så gå ind på EUC-syds hjemmeside og læs om de forskellige muligheder og lokale studieretninger i henholdsvis Sønderborg, Åbenrå, Haderslev og Tønder.