Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

HHX-uddannelsen

HHX (højere handelseksamen) er den treårige gymnasiale uddannelse til merkantil studentereksamen med særlig vægt på merkantile og økonomiske fag.
Opdateret 27.04.2020

hhx_hue.jpg

HHX fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag.

Eleverne skal gennem uddannelsen udvikle deres evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Det sker blandt andet ved at arbejde med virkelighedsnære cases og projekter.

Hovedformålet er at forberede eleverne til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Læs om Merkantil studentereksamen på UG.dk og på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Se listen over fag på HHX-uddannelsen og en liste over de 13 centralt definerede studieretninger.

Hvis du vil vide mere om HHX-uddannelsen i nærheden af dig, så gå ind på Business College Syds hjemmeside og læs om Det Blå Gymnasium og om de studieretninger skolen udbyder.