Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

HF-uddannelsen

HF (højere forberedelseseksamen) er den toårige gymnasiale uddannelse til hf-eksamen med særlig vægt på almendannende og boglige fag.
Opdateret 27.04.2020

hf_hue.jpg

HF med eller uden overbygning indeholder en bred almen fagrække med aspekter af videnskabsfagene og professionsrettede perspektiver. De treårige uddannelser og HF med overbygning giver adgang til alle videregående uddannelser. HF uden overbygning giver adgang til erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. 

Den toårige gymnasiale uddannelse til HF-eksamen er semesteropdelt og består af fire semestre, så eleven hvert halve år afslutter en del af uddannelsen. De første to semestre består af en obligatorisk fagrække og valgfag og skal afklare eleverne om det videre valg af fagpakker rettet mod brede videregående uddannelsesområder. Andet og tredje semester består af disse fagpakker samt obligatoriske fag og frie valgfag. Fagpakker med overbygning rummer 250 timer mere i det andet år af uddannelsen end fagpakker uden overbygning.

Læs om Hf-eksamen (HF) på UG.dk

Se listen over fag på HF-uddannelsen og en beskrivelse af HF og HF med overbygning.

Hvis du vil vide mere om HF-uddannelsen i nærheden af dig, så gå ind på Sønderborg Statsskoles hjemmeside og VUC-syds hjemmeside og læs om de forskellige fagpakker skolerne udbyder.