Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Er din søn/datter uddannelsesparat?

UU skal i samarbejde med skolen vurdere, om dit barn er uddannelsesparat.
Opdateret 24.05.2018

UU-vejlederen skal i samarbejde med skolen vurdere, om elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde og gennemføre den ønskede ungdomsuddannelse.

I vurderingen indgår også elevens standpunkts- og prøvekarakterer samt bemærkninger fra skolen.

Det er vigtigt, at den unge er motiveret for den ønskede uddannelse, og sætter sig ind i hvad den kræver.

Hvis UU vurderer at dit barn ikke er uddannelsesparat, kan i få en fornyet vurdering af den uddannelsesinstitution, han/hun har søgt optagelse på. Denne vurdering træder så i stedet for den som UU har lavet i samarbejde med afgivende skole.

Hvis den unge ikke anses for at være uddannelsesparat, vil han/hun blive vejledt om anden uddannelse eller aktivitet, der forbereder den unge til at blive uddannelsesparat. Uddannelsesplanen skal altid være ajourført og fortælle, hvad den unge er i gang med. Den reviderede uddannelsesplan bliver til i samarbejde mellem den unge, forældrene og UU-vejlederen og skal underskrives af alle parter.

Læs mere om UPV her: Uddannelsesparathedsvurdering

Elever i 8. klasse omfattes af den nye vejledningsbekendtgørelse, hvor alle elever vurderes på deres uddannelsesparathed midt i 8. klasse (læs mere under "Vejledningen i 8. klasse")

Her er vedlagt nogle informationsskrivelser omhandlende Uddannelsesparathed.

Uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse

Uddannelsesparathedsvurderingen i 9. klasse

Uddannelsesparathedsvurderingen i 10. klasse

Ikke-Uddannelsesparat, hvad så?