Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

 

Under 25 år og ikke i gang?

To unge fyre

Uddannelsesplan for unge under 25 år

Alle unge under 25 år skal have en uddannelsesplan. Når du har forladt grundskolen eller 10. klasse, og ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, skal din uddannelsesplan løbende være opdateret.

Are you ready?

Uddannelsesparathed for de 15-17-årige

Går du direkte fra 9. eller 10. klasse og over i en ungdomsuddannelse, skal du erklæres uddannelsesparat af din vejleder og skole. Hvis du er parat, og derudover opfylder alle optagelseskrav, har du direkte adgang til din ungdomsuddannelse. Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, gælder der lidt andre regler.

Tre piger arbejder sammen ved en PC

Uddannelsespligt for de 15-17-årige

Selvom du er færdig med 9. klasse, skal du stadig være i gang med en uddannelse, et arbejde eller en anden aktivitet, der har retning mod en uddannelse.