Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

EGU er en individuel uddannelse til dig, der ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse. Kontakt din UU-vejleder, hvis det er noget for dig.
Opdateret 02.05.2018
 • EGU er en individuel uddannelse for dig, der ikke er klar til en almindelig ungdomsuddannelse.
 • EGU gør dig bedre kvalificeret til arbejdsmarkedet og mere klar til fortsat uddannelse.
 • EGU består af praktikperioder og undervisningsperioder, hvor der tages udgangspunkt i praktisk arbejde. Du skal have lyst at arbejde praktisk og have en idé om, hvilken faglig retning din uddannelse skal have.

Optagelseskrav

EGU skal være det rigtige valg af uddannelse for dig. Derfor skal vi vide, om du er parat til start.

For at kunne starte på EGU:

 • Skal du vide hvilken branche, du gerne vil uddanne dig indenfor
 • Skal du have været i praktik i en længere periode inden for denne branche
 • Skal du kunne stå op om morgenen og møde til tiden hver dag
 • Skal du som udgangspunkt kunne arbejde 37 timer om ugen. 

Hvis du allerede har gennemført en almindelig erhvervsuddannelse eller anden ungdomsuddannelse, er EGU ikke en mulighed for dig.

Mere om EGU

 • Der skal indgå mindst 20 ugers og højst 40 ugers skoleundervisning
 • I praktikperioderne kan du arbejde i en offentlig eller privat virksomhed
 • EGU skal have en bestemt faglig retning, men du bliver ikke udlært inden for et bestemt fag.
 • I undervisningsperioderne kan du blive undervist på teknisk skole, handelsskole, højskole, social- og sundhedsskole, AMU-centre, VUC, ungdomsskole, produktionsskole eller andet.
 • Undervisningen kan tage hensyn til læse-, skrive- og regnevanskeligheder og giver dig mulighed for at forbedre dine skolekundskaber.
 • EGU afsluttes med et uddannelsesbevis, hvoraf det fremgår, hvad du har haft af praktik og undervisning i forløbet.
 • Afsluttet EGU giver ret til medlemskab af en A-kasse og understøttelse ved ledighed.

Hvordan kommer du i gang med EGU

Du kan ikke søge optagelse på EGU, men hvis du mener, at EGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig, skal du kontakte din UU-vejleder
I Sønderborg afgør en visitationsgruppe, om tilbuddet er for dig. Aftalen underskrives af kommunen (UU) og dig.

Økonomi

Skoleydelsen er følgende beløb pr. 1. april 2015:

 • Unge under 18 år:  136,- kr. brutto/dag = 2946,66 kr. brutto/måned
 • Unge over 18 år: 325,60- kr. brutto/dag = 7054,66 kr. brutto/måned

Taksten for kommunal praktik er på 7.759,26 kr./mdr.  pr. 1. april 2015. 
Taksten for privat praktik er som regel fastlagt i overenskomster for det pågældende område.

EGU-vejledning

Hos UU-Sønderborg er følgende ansat som EGU-vejledere:

Øvrige informationer

Læs mere om EGU på Uddannelsesguiden 
Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse. 
Læs mere om EGU på egu.dk.