Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Alle skal have en uddannelsesplan

Når dit barn afslutter skolen, skal en uddannelsesplan fortælle, hvad hun/han er i gang med.
Opdateret 02.05.2018

Uddannelsesplanen er et vigtigt dokument i din søns/datters arbejde med sit valg af ungdomsuddannelse. Det gælder både i grundskolen og til, han/hun fylder 18 år.

I 8. klasse skal din søn/datter lave en foreløbig uddannelsesplan.

Når din søn/datter har valgt, hvad han/hun vil efter 9./10. klasse, skal den endelige uddannelsesplan laves. Den følger ham/hende videre til næste uddannelsessted. Den udfyldes med baggrund i arbejdet med den foreløbige plan fra 8. klasse og elevplanen.

Dele af uddannelsesplanen indgår i uddannelsesønskeskemaet, som skal afleveres senest 1. marts, når der er tale om tilmelding til uddannelse fra 9./10. klasse.

Uddannelsesplanen bliver således det, der giver ungdomsuddannelsen det første indtryk af, hvem din søn/datter er, hvad der er hans/hendes styrkesider, og om han/hun har brug for støtte til at gennemføre sin uddannelse.

Uddannelsesplanen skal følges og skal revideres, f.eks. hvis din søn/datter vælger en anden uddannelse. Hvis der er behov for en revision, skal UU-vejlederen kontaktes. Dette gælder, indtil din søn/datter fylder 18 år i henhold til uddannelsespligten.

Hvis uddannelsesplanen ikke følges, kan du eller din søn/datter i værste tilfælde risikere at miste ungeydelsen.

Uddannelsesplanen laves på minuddannelse.net.