Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Pædagogisk assistentelev

Hvert år uddanner kommunen et antal pædagogiske assistenter. Læs her hvordan du bliver pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune.
Opdateret 21.08.2017

Som pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune bliver du en del af en stor arbejdsplads med 5.600 ansatte, og du vil blive budt velkommen i et godt og fagligt udviklende arbejdsmiljø.

Børne- og familiesynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn og unge har ret til et godt liv - et liv med trivsel og en tryg opvækst, hvor livsglæde og livslang læring indgår som væsentlige faktorer.

Hvordan bliver du pædagogisk assistentelev i Sønderborg Kommune?

Ansøgning sker ved udfyldelse af ansøgningsskema som forefindes på kommunens hjemmeside. Her kan du vedlægge relevante bilag elektronisk (PDF-format).

Optag til uddannelsen

Næste optag vil være til august 2018. Stillingerne bliver slået op i april 2018

 

Pædagog læser for børn

Om uddannelsen til pædagogisk assistent

Det tager 2 år og 1½ måneder at blive uddannet som pædagogisk assistent.

Uddannelsens teoretiske del (på skolen) udgør ca. ½ af uddannelsestiden. Den resterende tid af uddannelsen foregår som praktik i kommunens institutioner.

Der vil både være praktikmuligheder indenfor normalområdet - i dagtilbud og skolefritidsordning, samt indenfor specialområdet - i botilbud, værksteder og væresteder.

Løn

Der udbetales elevløn i skole- og praktikperioderne i henhold til overenskomst.

Under skoleophold betales befordringsgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel.

Sønderborg Kommune har ansat en uddannelseskoordinator, som følger eleven gennem hele uddannelsesforløbet. Se kontaktoplysninger nederst.

Krav og forventninger til eleverne

Der er en række krav, som du skal indfri som vores nye elev - læs mere her på SoSu-Syds hjemmeside.

Vi forventer

  • At du er interesseret i at arbejde med andre mennesker

  • At du vil tage ansvar for dit uddannelsesforløb

  • At du er motiveret for at udvikle dig såvel fagligt som personligt

Praktik i Sønderborg Kommune

Du får mulighed for at ønske praktiksted, og vi opfylder så vidt muligt ønsker til praktikken. Tilrettelæggelsen af praktikken tager udgangspunkt i Uddannelsesordningens målsætninger, de mål der er udarbejdet for praktikperioden samt dine personlige og faglige mål.

Du tilknyttet i praktikken en fast praktikvejleder. Der gives i praktikken en times ugentlig vejledning.

Når praktikperioden er ved at være afsluttet, skal du sammen med din praktikvejleder udfylde et evalueringsskema. Af skemaet vil fremgå, om praktikken er bestået - en samlet bestået praktik er en betingelse for at kunne gå til eksamen.

Der vil i løbet af praktikperioden være kontakt til uddannelseskoordinatoren, så der kan følges op på praktikkens forløb.

Mere om at være pædagogisk assistent i Sønderborg Kommune

Læs vores pjece for nyansatte elever her