Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

Erhvervsuddannelser (EUD)

En erhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole, og perioder, hvor man er i praktik i en virksomhed.
Opdateret 15.01.2018

Der er flere end 100 erhvervsuddannelser, der for eksempel omfatter murer, social- og sundhedsuddannelsen, elektriker, frisør, mekaniker og gartner. En afsluttet erhvervsuddannelse giver adgang til arbejdsmarkedet som faglært. 

Uddannelsernes indhold, struktur og pædagogik udvikles i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og skoler. Samarbejdet sikrer, at uddannelserne tilpasser sig forholdene på det faglærte arbejdsmarked og lever op til de krav, der stilles til de enkelte erhverv eller brancher.

Erhvervsuddannelserne inddeles i fire hovedområder:

- Omsorg, sundhed og pædagogik

- Kontor, handel og forretningsservice

- Fødevarer, jordbrug og oplevelser

- Teknologi, byggeri og transport

 

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med en håndværkeruddannelse, så læs mere her: Håndværkeruddannelser 2018 - Sådan bliver man håndværker