Få hjemmesiden læst højt ved hjælp af adgangforalle.dk

Søg på sonderborgkommune.dk

Søgefelt

 

Ansatte i UU

Her finder du en liste over ansatte i UU og kontaktoplysninger såsom telefonnumre og e-mails.
Opdateret 04.06.2018

Vibe Damgaard

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

vida@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 52 99

Mobil:

27 90 52 99


Opgaver

Skolevejleder på 10'eren og modtageklassen i Ungecenter. Skolevejleder på Dybbøl-Skolen. Ungevejleder.

Kompetencer

Læreruddannelse. Diplomuddannelse i musik. Praktiklæreruddannelsen. Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog.

Tommy Vejlgaard Vedstesen

UU vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

tove@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 54 48

Mobil:

21 12 61 42


Opgaver

UU/EGU vejleder

Kompetencer

Praktikvejledning,Pædagogik,Uddannelseshjælp

Malene Okholm

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

mone@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 51 35

Mobil:

27 90 82 41


Opgaver

Skolevejleder på Nydamskolen, Gråsten skole, Æblegård friskole samt Erhverv og uddannelsesklassen og ungevejleder.

Kompetencer

Anerkendende pædagogik,Undervisning,Valg

Steen Norby Nielsen

uu vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

stnl@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 59 88

Mobil:

27 90 82 40


Opgaver

Skolevejledning på Ulkebøl skole, Friskolen Østerlund, Svenstrup friskole, Broager skole samt ungevejleder og vejleder i EUD 10.klasse.

Kompetencer

Uddannelse,Undervisning,Valg,Ungeliv,Ungesamarbejde

Thomas Elholm

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

telh@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 59 87

Mobil:

27 90 59 87


Opgaver

Ungdomsvejledning i Sønderborg. EGU vejleder.

Kompetencer

Uddannelse,Undervisning,Tværfaglige indsatser,Ungesamarbejde

Berit Clausen

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

bcla@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 59 67

Mobil:

27 90 82 48


Opgaver

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kompetencer

Anne Steffensen

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

aste@sonderborg.dk

Telefon:

27 90 82 46

Mobil:

27 90 82 46


Opgaver

Ungdomsvejledningen i Broager, Dybbøl, Sønderborg Skolevejleder på Broager Skole, Dybbøl-Skolen, Ulkebøl skole og Tyske Privatskole Sønderborg

Kompetencer

Uddannelse,Undervisning,Valg,Ungeliv,Ungesamarbejde

Linda Maria Lynge Lorenzen

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

lloz@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 59 86

Mobil:

27 90 59 86


Opgaver

Specialvejleder i Distrikt Sønderborg, Ahlmann-skolen og Kløver-skolens A spor,STU-vejleder (3 årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Kompetencer

Rehabilitering,Specialundervisning,Uddannelse

Anja Hallenslev

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

ahal@sonderborg.dk

Telefon:

Mobil:

27 90 59 67


Opgaver

Nordals skolen, Nørreskov skolen, Oksbøl Friskole, Alssund klassen, Specialklassen på Hørup Central skole

Kompetencer

Nina Lunding Lolby

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

nllo@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 51 35

Mobil:

27 90 82 43


Opgaver

Skolevejleder på Privatskolen Als og Sønderborg International School. Facebookadministrator på facebooksiden UU-Sønderborg. Ansvarlig for hjemmesiden www.uu-sonderborg.dk

Kompetencer

Anerkendende pædagogik,Facebook,Kommunikation, ekstern,Kommunikation, intern

Jørgen Paulsen

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

jpal@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 59 85

Mobil:

27 90 59 85


Opgaver

Specialvejleder vest for Alssund, i speciaklasserne på Nydamskolen og Broager Skole. Desuden vejleder for alle enkeltintegrerede elever på skoler vest for Alssund. STU-vejleder (3 årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) Funktionsansvarlig for specialvejledningen.

Kompetencer

Specialundervisning,Valg,Praktikvejleder

Jens Lycke Wind

UU-vejleder.

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

jlwi@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 59 84

Mobil:

27 90 59 84


Opgaver

Funktionsansvarlig for vejledningen af de undervisningspligtige. Praktik (delvis)-, brobygnings- & introduktionskursuskoordinator. Skolevejleder for unge på 7. - 9. klassetrin (undervisningspligtige alder) på Humlehøj-Skolen. Ungevejleder (16 - 25 år) i Sønderborg. Træffes hverdage på Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungecenter, Ørstedsgade 53, 6400 Sønderborg. Tlf.: 88 72 59 84. Tirsdage fra 08.00 - 12.00 dog på Humlehøj-Skolen på mobil nr.: 27 90 59 84.

Kompetencer

Elevvejleder,Konsulentfunktion,Ungeliv

Hella Büttner

UU-vejleder

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

hbyt@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 54 57

Mobil:

27 90 59 88


Opgaver

Ungdomsvejleder i Sønderborg området.Skolevejleder på, Hørup Centralskole, Midtals Friskole, Tandslet Friskole, Eckersberg Friskole og Kegnæs Friskole.

Kompetencer

Aktiv hele livet,Faglig vejleder - skoler,Ungesamarbejde

Lisbeth Kobæk Christiansen

Uddannelseskoordinator

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

lkch@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 52 48

Mobil:

27 90 02 47


Opgaver

Uddannelseskoordinator for de pædagogiske assistent elever, PAU i Sønderborg Kommune. Ansættelse og afskedigelse samt elevfastholdelse. Samarbejde med Social og Sundhedsskolen i Aabenraa og praktikinstitutioner. Specialvejleder på Kløverskolens B-spor for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. STU-vejleder, indstilling og opfølgning ift. den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Kompetencer

Uddannelse

Ulla Dinsen

sekretær

Afdeling:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Email:

udin@sonderborg.dk

Telefon:

88 72 59 83

Mobil:

27 90 59 83


Opgaver

Sekretær for Ungdommens Uddannelsesvejledning, Ungdommens indføringskurser, EGU og PAU-elever

Kompetencer

Løn,Regnskab,Økonomi